PLIN U BOCI

PLIN U BOCI

Najraširenija je primjena plina u bocama (zapremina 7,5 i 10 kg) za pripremu hrane; može se koristiti i za zagrijavanje manjih prostora, a u manjoj mjeri i za pripremu tople vode (zbog ograničenog kapaciteta i snage trošila).

UGOSTITELJSTVO

Najjači i napraktičniji izvor visoke energije za sve tipove srednjeg ugostiteljstva, manjih ili većih obrta mobilnog karaktera, poput pečenjara raznog asortimana je ukapljeni naftni plin u boci zapremine od 10 kg, odnosno 35 kg. Ako to zahtijeva snaga trošila, plinske boce uobičajno se povezuju preko plinske rampe u seriju radi povećanja kapaciteta, a mogu se prema potrebi koristiti i samostalno.

 

VILIČARI

Pored uobičajene uporabe propan-butan plina kao pogonskog goriva u vozilima, sve je veći zahtjev za uporabom tekuće faze u pomoćnim vozilima – viličarima u prostorima koji zahtijevaju izgaranje bez čađe, dima i neugodnog mirisa:

  • skladišta prehrambenih artikala
  • skladišta pića
  • skladišta lijekova
  • skladišta osjetljive robe (papira, kartona).

 

MJERE OPREZA!

 

PLIN U KUĆANSTVIMA:

Plinsku bocu uvijek treba držati uspravno i nikada je ne izlagati suncu.

Pri svakoj zamjeni plinske boce potrebno je promijeniti i brtvilo između boce i redukcijskog ventila kao i provjeriti ispravnost gumene cijevi. Nakon upotrebe obavezno zatvorite ventil na boci.

Za vrijeme zamjene plinske boce strogo je zabranjeno pušiti ili biti u blizini otvorenog plamena.

Brtvilo nikada ne izrađujete sami jer plin ima sposobnost razlaganja nekih gumenih tvari, već ga kupujte u za to ovlaštenim prodavaonicama, kao i priključnu gumenu cijev koja također ima svoj rok trajanja.

Ukoliko osjetite miris plina odmah napravite propuh, ništa ne palite i ne uključujte, isključite napone na glavnoj sklopki i zovite ovlaštenog distributera za savjet!

 

Dostava plina ZAGREB PLIN najbrže je rastuća dostava na području Zagreba i okolice.

Za sve detaljne informacije i narudžbe plina kontaktirajte nas na brojeve telefona:


Svaka 6. boca gratis


Naručite online!